Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Spółka partnerska: Co to jest?

2 lutego, 2024 Spółka partnerska: Co to jest?

Spółka partnerska, znana również jako „spółka osobowa”, jest jednym z wielu typów struktur biznesowych dostępnych dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw. W niniejszym artykule, zbadamy, czym jest spółka partnerska, jakie są jej zalety i wady, a także jak założyć taką spółkę.

Sprawdź także:

Spółka cywilna: Czym jest i kiedy warto ją założyć?

Definicja spółki partnerskiej

Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, utworzona przez co najmniej dwóch wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska jest jednym z typów spółek osobowych, które łączą elementy spółek kapitałowych, co wpływa na ich specyfikę.

Charakterystyka spółki partnerskiej

Zasadniczą cechą spółki partnerskiej jest to, że jest to spółka osobowa, utworzona przez wspólników w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod wspólną firmą. Wszyscy partnerzy mają prawo do udziału w zyskach spółki. W przypadku spółki partnerskiej, każdy z partnerów odpowiada za własne „błędy w sztuce” jakie popełnił w związku z wykonywanym zawodem.

Założenie spółki partnerskiej

Założenie spółki partnerskiej wymaga zawarcia umowy spółki, która musi być zawarta na piśmie. Umowa ta musi określać cel i zakres działalności spółki, a także sposób i warunki udziału partnerów w zyskach i stratach. Wkłady, które są wnoszone do spółki, mogą być pieniężne lub niepieniężne.

Partnerzy w spółce partnerskiej

Partnerami w spółce partnerskiej mogą być jedynie osoby uprawnione do wykonywania (na mocy oddzielnych przepisów) wolnych zawodów. Do wolnych zawodów należą m.in. adwokat, radca prawny, lekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, księgowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, notariusz, lekarz weterynarii.

Odpowiedzialność w spółce

Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej jest ograniczona do wkładu, który wniesiono do spółki. Każdy z partnerów odpowiada za własne „błędy w sztuce” jakie popełnił w związku z wykonywanym zawodem. Jednakże, jeżeli szkoda powstała w wyniku działania lub zaniechania partnera, spółka ma prawo do regresu.

Zarząd spółki partnerskiej

W spółce partnerskiej istnieje możliwość powołania zarządu, który odpowiada za prowadzenie spraw spółki. Zarząd może składać się z jednego lub więcej partnerów, a także osób trzecich spoza składu spółki. W przypadku powołania zarządu, partnerzy tracą uprawnienia do prowadzenia spraw spółki.

Reprezentacja

Zgodnie z art. 96 § 1 Kodeksu spółek handlowych, każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, jeżeli nie jest to uregulowane odmiennie w umowie spółki. W przypadku powołania zarządu, to zarząd staje się wyłącznie kompetentnym organem do reprezentowania spółki.

Zalety

Spółka partnerska oferuje szereg zalet, takich jak ograniczona odpowiedzialność partnerów, możliwość powołania profesjonalnego zarządu, a także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej pod wspólną firmą. Dodatkowo, spółka partnerska pozwala na efektywne prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem wolnych zawodów.

Wady

Mimo wielu zalet, spółka partnerska posiada też pewne wady. Jedną z nich jest fakt, że proces założenia spółki partnerskiej może być skomplikowany i czasochłonny. Dodatkowo, każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za swoje „błędy w sztuce”, co oznacza, że partnerzy muszą uważać na swoje działania i decyzje.

Jak założyć spółkę partnerską?

Założenie spółki partnerskiej wymaga wykonania kilku kroków. Najpierw, partnerzy muszą zawrzeć umowę spółki na piśmie. Następnie, muszą zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po zarejestrowaniu spółki, partnerzy muszą zgłosić spółkę do urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Spółka partnerska jest doskonałą opcją dla osób wykonujących wolne zawody, które chcą prowadzić wspólną działalność gospodarczą. Ta forma prawna oferuje wiele zalet, takich jak ograniczona odpowiedzialność partnerów i możliwość prowadzenia działalności pod wspólną firmą. Jednak, jak każda forma prawna, spółka partnerska ma też swoje wady, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o jej założeniu.

Redakcja wnowogardzie.pl

Redakcja wnowoogardzie.pl to zespół pasjonatów różnorodnych dziedzin życia, którzy z zaangażowaniem dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Naszym celem jest dostarczanie czytelnikom wartościowych informacji i inspiracji z zakresu turystyki, sportu, diety, edukacji oraz biznesu. Stawiamy na rzetelność, aktualność i praktyczność publikowanych treści, aby każdy znalazł coś dla siebie.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Transport kolejowy z Chin
Gdzie przechowywać kolekcjonerskie monety
na czym polega uszlachetnianie towaru

Jesteś zainteresowany reklamą?

na czym polega uszlachetnianie towaru